Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 4 : Phân số - Các phép tính với phân số. Giới th..

Bài 134 : Diện tích hình thoi


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 134 : Diện tích hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn \(20cm^2\).

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình thoi rồi so sánh kết quả với \(20cm^2.\)

- Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

         \(S = {\displaystyle {m \times n} \over 2}\)  hoặc \( S = m \times n : 2\)

(\(S\) là diện tích của hình thoi, \(m, n\) là độ dài của hai đường chéo).  

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thoi ABCD là:

               \( \displaystyle{{9 \times 6} \over 2}  =27\left( {c{m^2}} \right) > 20cm^2\)

Diện tích hình thoi MNPQ là :

               \( \displaystyle{{8 \times 5} \over 2}  = 20\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thoi EGHK là :

               \( \displaystyle{{6 \times 5} \over 2}  = 15\left( {c{m^2}} \right) < 20cm^2\) 

Vậy ta có kết quả như sau :

Bài 2

Viết vào ô trống : 

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

 

 

 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc : Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

42cm2

216dm2

50m2

Bài 3

Một mảnh bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của mảnh bìa ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mảnh bìa là:

             \(\displaystyle {{10 \times 24} \over 2} = 120\;(cm^2)\)

                             Đáp số: \(120cm^2.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
 • Bài 135 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 VBT toán 4 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 136 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 4 bài 136 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Hình thoi

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 VBT toán 4 bài 133 : Hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 132 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 VBT toán 4 bài 132 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 131 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài 131 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí