Vở bài tập Toán 4 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 79 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT toán 4 bài 79 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(3144 : 524\)                            \(8322 : 219\)                              \(7560 : 251\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp :

- Đặt tính rồi tính, sau đó tìm thương và số dư trong phép chia đó.

- Áp dụng công thức : Số bị chia = thương × số chia + số dư.

Cách giải :

Ta có :

\(45 \times 123 + 67 = 5535+67 = 5602\) ;

\(80 \times 246 + 13 = 19680 + 3 = 19683\).

Vậy ta có kết quả như sau : 

Bài 3

Người ta mở vòi nước chảy vào bể. Biết rằng 65 phút đầu vòi chảy được 900 lít nước và 70 phút sau vòi chảy được 1125 lít nước. Hỏi trung bình một phút vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp :

- Tìm tổng số phút vòi nước chảy vào bể = 65 phút + 70 phút.

- Tìm tổng số lít nước vòi chảy vào bể = số lít nước chảy vào bể trong 65 phút đầu + số lít nước chảy vào bể trong 70 phút sau.

- Tìm trung bình số lít nước chảy vào bể trong 1 phút = tổng số lít nước vòi chảy vào bể : tổng số phút vòi nước chảy vào bể.

Cách giải :

Tổng số phút vòi nước chảy vào bể nước là :

65 + 70 = 135 (phút)

Tổng số lít nước vòi chảy vào bể là :

900 + 1125 = 2025 (lít)

Trung bình mỗi phút vòi nước chảy được số lít nước là :

2025 : 135 = 15 (lít)

                                  Đáp số: 15 lít.

Bài 4

Tìm \(x\) là số tròn chục có hai chữ số sao cho: 240 : \(x\) < 6.

Phương pháp :

Thay \(x\) = 10; 20; 30; ...; 80; 90 vào biểu thức 240 : \(x\) rồi so sánh kết quả với 6.

Cách giải :

Các số tròn chục có hai chữ số là 10; 20; 30; ...; 80; 90.

Ta thấy 240 không chia hết cho các số tròn chục là 50; 70; 90.

Ta có:

240 : 10 = 24 > 6 ;          240 : 20 = 12 > 6

240 : 30 = 8 > 6 ;             240 : 40 = 6      

240 : 60 = 4 < 6 ;            240 : 80 = 3 < 6 

Vậy số tròn chục \(x\) có hai chữ số sao cho 240 : \(x\) < 6 là 60 và 80.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 44 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài