Phần câu hỏi bài 4 trang 13 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 4 trang 13 VBT toán 6 tập 2. Phân số bằng phân số 28/35 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 20 là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 10

Phân số bằng phân số \(\dfrac{{28}}{{35}}\) và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn \(20\) là :

(A) \(\dfrac{{12}}{{15}};\)                     (B) \(\dfrac{8}{{10}};\)

(C) \(\dfrac{{16}}{{20}};\)                     (D) \(\dfrac{4}{5}\).

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả sai.

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác \(1\) và \( - 1\)) của chúng.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{28}}{{35}} = \dfrac{4}{5} = \dfrac{8}{{10}} = \dfrac{{12}}{{15}} = \dfrac{{16}}{{20}} = ...\)

Vì chỉ tìm các phân số có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn \(20\) nên đáp án sai là \(\dfrac{{16}}{{20}}\).

Chọn C.     

Câu 11

Điền dấu \( \times \) vào ô thích hợp.

Phương pháp giải:

Phân số \(\dfrac{a}{b}\) là tối giản nếu \(\left| a \right|\) và \(\left| b \right|\) là hai số nguyên tố cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Sai, vì nếu với \(n = 2\) thì phân số \(\dfrac{2}{{34}}\) chưa tối giản.

b) Sai, vì \(\left| m \right|\) và \(\left| {11} \right|\) nguyên tố cùng nhau thì phân số \(\dfrac{m}{{11}}\) là phân số tối giản.

c) Sai vì với \(n = 5\) thì\(\dfrac{n}{{35}}\) chưa tối giản.

d) Đúng vì \(UCLN\left( {14,81} \right) = 1.\)

Câu 12

Một phân số có tổng của tử và mẫu là \(128.\) Sau khi rút gọn được phân số \(\dfrac{{ - 7}}{9}\). Phân số khi chưa rút gọn là :

(A) \(\dfrac{{56}}{{72}};\)                       (B) \(\dfrac{{ - 448}}{{576}};\)

(C) \(\dfrac{{ - 458}}{{586}};\)                 (D) \(\dfrac{{744}}{{ - 576}}\).

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Phương pháp giải:

- Dùng phương pháp loại trừ hoặc vận dụng kiến thức về hai phân số bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Phân số cần tìm có dạng là \(\dfrac{a}{b}\left( {a,b \in Z;b \ne 0} \right)\)

Ta có : \(a + b = 128 \Rightarrow a = 128 - b\)

\(\begin{array}{l}\dfrac{a}{b} = \dfrac{{ - 7}}{9} \Rightarrow a.9 = b.\left( { - 7} \right)\\ \Rightarrow \left( {128 - b} \right).9 =  - 7.b\\ \Rightarrow 1152-9b=-7b\\ \Rightarrow 1152=9b-7b\\ \Rightarrow 1152 = 2b\\ \Rightarrow b = 576\end{array}\)

Suy ra \(a = -448\)

Phân số cần tìm là \(\dfrac{{-448}}{{576}}\)

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.