Giải bài: Ước lượng (trang 11) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết số vào chỗ chấm. - Các con chim xếp thành ......... hàng ngang. - Số con chim ở các hàng gần bằng nhau. - Hàng đầu có ....... con chim. - Mỗi hàng có khoảng ......... con chim.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết số vào chỗ chấm.

a) Ước lượng

- Các con chim xếp thành ......... hàng ngang.

- Số con chim ở các hàng gần bằng nhau.

- Hàng đầu có ....... con chim.

- Mỗi hàng có khoảng ......... con chim.

- Đếm số con chim theo các hàng (đếm thêm 20):

10, 20, ......, .......

- Tất cả có khoảng ........ con chim.

b) Đếm (đếm từng con chim)

Có tất cả ......... con chim.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi điền tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Ước lượng

- Các con chim xếp thành 4 hàng ngang.

- Số con chim ở các hàng gần bằng nhau.

- Hàng đầu có 10 con chim.

- Mỗi hàng có khoảng 10 con chim.

- Đếm số con chim theo các hàng (đếm thêm 20):

10, 20, 30, 40.

 

- Tất cả có khoảng 40  con chim.

b) Đếm (đếm từng con chim)

Có tất cả 42 con chim.

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy chuồn chuồn xếp thành 5 hàng dọc, mỗi hàng có khoảng 10 con, từ đó ta ước lượng được số chuồn chuồn.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Ước lượng: Có khoảng ...... con gà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy mỗi nhóm có khoảng 10 con gà, có 7 nhóm như vậy. Từ đó ta ước lượng được số con gà.

Lời giải chi tiết:

Ước lượng: Có khoảng 70  con gà

Bài 4

Ước lượng: Có khoảng ....... đôi giày.

Đếm: Có ........ đôi giày.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy các đôi giày xếp thành các hàng, mỗi hàng có khoảng 5 đôi giày và có 6 hàng. Từ đó ta ước lượng được số đôi giày.

Lời giải chi tiết:

Ước lượng: Có khoảng 30 đôi giày.

Đếm: Có 30 đôi giày.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.