Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số (trang 47) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết vào chỗ chấm. Tính nhẩm. 7 + 6 = ..... 6 + 6 = ..... 7 + 8 = ..... 7 + 4 = ..... 6 + 5 = ..... 6 + 9 = ..... Làm theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm.

Gộp cho đủ ............ rồi ........... với số còn lại.

Phương pháp giải:

Tách 5 = 3  + 2

Ta lấy 7 + 3 = 10

10 + 2 = 12

Vậy 7 + 5 = 12

Lời giải chi tiết:

Gộp cho đủ 10 rồi cộng với số còn lại.

Bài 2

Tính nhẩm.

7 + 6 = .....                   6 + 6 = .....                   7 + 8 = .....

7 + 4 = .....                   6 + 5 = .....                   6 + 9 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các pép tính rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

7 + 6 = 13                    6 + 6 = 12                    7 + 8 = 15

7 + 4 = 11                    6 + 5 = 11                    6 + 9 = 15

Bài 3

Làm theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy bớt 2 ở số hạng thứ hai ta được số đơn vị ở tổng. Làm tương tự ta điền được phép tính còn thiếu vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tính rồi đi theo các kết quả là 14 để đến chuồng voi.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính trong hình rồi đi theo các kết quả là 14 để đến chuồng voi.

Lời giải chi tiết:

Ta tính được các kết quả như sau:

Bài 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

8 + ..... = 15                 ..... + 7 = 13                             14 = 9 + .....

7 + ..... = 12                 ..... + 8 = 16                             11 = 6 + .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

8 + 7 = 15                    9 + 4 = 13                                14 = 9 + 5

7 + 5 = 12                    8 + 8 = 16                                11 = 6 + 5

Bài 6

Vẽ thêm để mỗi chú bọ rùa có 15 chấm tròn.

Phương pháp giải:

- Đếm số chấm tròn có trên mỗi bọ rùa.

- Tính nhẩm số chấm tròn cần vẽ thêm để mỗi chú bọ rùa có 15 chấm tròn.

- Tiến hành vẽ.

Lời giải chi tiết:

Bọ rùa thứ nhất có 9 chấm tròn, cần vẽ thêm 6 chấm tròn. (vì 9 + 6 = 15)

Bọ rùa thứ nhất có 7 chấm tròn, cần vẽ thêm 8 chấm tròn. (vì 7 + 8 = 15)

Bọ rùa thứ nhất có 8 chấm tròn, cần vẽ thêm 7 chấm tròn. (vì 8 + 7 = 15)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.