Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 (trang 58) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 10 + 4 = ..... ..... + 7 = 17 10 + ..... = 12 14 – 4 = ..... ..... – 7 = 10 12 - ..... = 10 Nối (theo mẫu) để mỗi hiệu đều bằng 10. Viết dấu phép tính thích hợp (+ hay – vào ô trống)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

10 + 4 = .....                 ..... + 7 = 17                             10 + ..... = 12

14 – 4 = .....                 ..... – 7 = 10                              12 - ..... = 10

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

10 + 4 = 14                  10 + 7 = 17                              10 + 2 = 12

14 – 4 = 10                  17 – 7 = 10                               12 - 2 = 10

Bài 2

Nối (theo mẫu) để mỗi hiệu đều bằng 10.

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu, tính nhẩm rồi nối để mỗi hiệu đều bằng 10.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết dấu phép tính thích hợp (+ hay – vào ô trống)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết các dấu + hoặc – vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

12 – 2 – 3 = .....                       19 – 9 – 1 = .....                       16 – 6 – 5 = .....

14 – 4 – 4 = .....                       13 – 3 – 7 = .....                       20 – 10 – 10 = .....

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

12 – 2 – 3 = 10 – 3 = 7                        19 – 9 – 1 = 10 – 1 = 9                       

16 – 6 – 5 = 10 – 5  = 5                       14 – 4 – 4 = 10 – 4 = 6                       

13 – 3 – 7 = 10 – 7 = 3                        20 – 10 – 10 = 10 – 10 = 0

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay