Giải bài: Ki-lô-mét VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Viết vào chỗ chấm. a) 1 km = ….. m 1 m = …. cm 1 m = …. dm b) …. dm = 1m …. m = 1 km …. cm = 1 m Viết cm, m hay km vào chỗ chấm. a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 …. b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 …. c) Bàn học cao khoảng 50 ….. Viết vào chỗ chấm. a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài …….. b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài …………. c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm.

a) 1 km = ….. m                                  1 m = …. cm                           1 m = …. dm

b) …. dm = 1m                                   …. m = 1 km                           …. cm = 1 m

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1 km = 1 000 m; 1 m = 100 cm; 1 m = 10 dm

Lời giải chi tiết:

a) 1 km = 1 000 m                               1 m = 100 cm                          1 m = 10 dm

b) 10 dm = 1m                                   1 000 m = 1 km                       100 cm = 1 m

Bài 2

Viết cm, m hay km vào chỗ chấm.

a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 ….

b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 ….

c) Bàn học cao khoảng 50 …..

Phương pháp giải:

Đọc mỗi câu rồi viết cm, m hay km vào chỗ chấm cho thích hợp với độ dài của mỗi vật.

Lời giải chi tiết:

a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 m

b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 km.

c) Bàn học cao khoảng 50 cm.

 

Bài 3

Viết vào chỗ chấm.

a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài ……..

b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài ………….

c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi qua B) là: ….

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ em xác định độ dài quãng đường từ A đến C (không đi qua B).

- Quãng đường từ A đến C (đi qua B) = Quãng đường AB + Quãng đường BC.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài 12 km.

b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài 6 + 8 = 14 km

c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi qua B) là: 14 – 12 = 2 km.

Bài 4

Bảng dưới đây cho biết độ dài quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường.

Phương pháp giải:

Áp dung cách đổi: 1 km = 1 000 m

So sánh quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường (cùng đơn vị đo) rồi điền đ, s thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Đổi 1 km = 1 000 m

Ta có 709 < 790 < 800 < 1 000

Nên quãng đường từ nhà Nga đến trường xa nhất.

Đường nhà Sơn đến trường là ngắn nhất.

Ta điền như sau:

Bài 5

Xe đưa gia đình bạn Ngân từ nhà về thành phố Cần Thơ. Khi xe đi được 48 km thì thấy cột cây số như hình bên. Hỏi quãng đường từ nhà bạn Ngân đến thành phố Cần Thơ dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Quãng đường từ nhà Ngân đến thành phố Cần Thơ = 48 km + 102 km

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ nhà Ngân đến thành phố Cần Thơ dài số ki-lô-mét là

48 + 102 = 150 (km)

Đáp số: 150 km

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.