Vở bài tập Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: Đựng nhiều nước, đựng ít nước (trang 71) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết vào chỗ chấm. (nhiều hơn, ít hơn hay bằng). Đánh dấu vào chai có nhiều nước nhất. Vẽ mực nước ở ba chai để chai A có ít nước nhất, chai C có nhiều nước nhất.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm. (nhiều hơn, ít hơn hay bằng).

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, em hãy điền nhiều hơn, ít hơn hay bằng thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đánh dấu  vào chai có nhiều nước nhất.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, ta thấy ba chai có kích thước bằng nhau, chai nào có mực nước cao hơn thì chai đó có nhiều nước nhất.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Vẽ mực nước ở ba chai để chai A có ít nước nhất, chai C có nhiều nước nhất.

Phương pháp giải:

Em hãy vẽ và tô màu để chai A có ít nước nhất, chai C có nhiều nước nhất.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài