Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: 8 cộng với một số (trang 46) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết vào chỗ chấm. Tính nhẩm. 8 + 7 = .... 8 + 3 = ..... 8 + 5 = ..... 8 + 6 = ..... 8 + 8 = ..... 8 + 9 = ..... Nối mỗi bảng với các con vật các bạn nuôi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Tách 5 = 2 + 3

Ta lấy 8 + 2 = 10

10 + 3 = 13

Vậy 8 + 5 = 13

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm.

8 + 7 = ....                    8 + 3 = .....                   8 + 5 = .....

8 + 6 = .....                   8 + 8 = .....                   8 + 9 = .....

Phương pháp giải:

Tách số hạng thứ hai thành 2 cộng với một số (ví dụ 7 = 2 + 5).

Gộp cho đủ 10 rồi cộng với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

8 + 7 = 15                    8 + 3 = 11                    8 + 5 = 13

8 + 6 = 14                    8 + 8 = 16                    8 + 9 = 17

Bài 3

Quan sát các phép tính sau.

Viết số vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Nối mỗi bảng với các con vật các bạn nuôi.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả trên mỗi tấm bảng rồi nối với số tương ứng của mỗi con vật.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay