Vở bài tập Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: Ba điểm thẳng hàng (trang 55) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết tên ba điểm thẳng hàng ở mỗi hình vẽ sau (theo mẫu). Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tên ba điểm thẳng hàng ở mỗi hình vẽ sau (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi viết tên ba điểm thẳng hàng vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, nếu ba điểm cùng nằm trên một đoạn thẳng là ba điểm thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu