Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: Em giải bài toán (trang 67) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Lớp 2A có 20 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh? Huy có 14 tờ giấy màu. Huy cho Mai 5 tờ giấy màu. Hỏi Huy còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Lớp 2A có 20 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

Em có thể trình bày bài giải theo một trong hai cách dưới đây?

Em hoàn thiện tóm tắt và viết lại cách trình bày bài giải mà em chọn.

Phương pháp giải:

Em viết tiếp vào chỗ chấm để tóm tắt bài toán và viết lại một trong hai cách trình bày của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Nữ :  20 bạn

Nam: 15 bạn

Tất cả: ..... bạn?

Bài giải

Cách 1:

Số học sinh của lớp 2A có là:

20 + 15 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh

Cách 2:

20 + 15 = 35

Trả là Lớp 2A có 35 học sinh

Bài 2

Huy có 14 tờ giấy màu. Huy cho Mai 5 tờ giấy màu. Hỏi Huy còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Tóm tắt

Có: ..... tờ giấy

Cho: .... tờ giấy

Còn lại: ..... tờ giấy?

Phương pháp giải:

- Em hoàn thiện tóm tắt bài toán.

- Số tờ giấy Huy còn lại = Số tờ giấy Huy có – Số tờ giấy Huy cho Mai.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 14 tờ giấy

Cho: 5 tờ giấy

Còn lại: ..... tờ giấy?

Bài giải

Số tờ giấy màu Huy còn lại là

14 – 5 = 9 (tờ giấy)

Đáp số: 9 tờ giấy

Bài 3

Mẹ mua 6 trái xoài, ba mua thêm 6 trái xoài nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu trái xoài?

Tóm tắt

Mẹ: ...... trái

Ba: ....... trái

Ba và mẹ: ...... trái?

Phương pháp giải:

- Em hoàn thiện tóm tắt bài toán.

- Số trái xoài ba và mẹ mua = Số trái xoài mẹ mua + số trái xoài ba mua.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mẹ: 6 trái

Ba: 6 trái

Ba và mẹ: ...... trái?

Bài giải

Số trái xoài ba và mẹ mua là

6 + 6 = 12 (trái xoài)

Đáp số: 12 trái xoài

Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

      Tóm tắt

Phấn trắng và phần màu: 12 viên

Phấn trắng:                       4 viên

Phấn màu:                      .... viên?

Phương pháp giải:

Số viên phấn màu = Tổng số viên phấn – Số viên phấn trắng.

Lời giải chi tiết:

Số viên phấn màu là

12 – 4 = 8 (viên)

Đáp số: 8 viên phấn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay