Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: Phép cộng có tổng bằng 10 (trang 43) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Nối (theo mẫu) để mỗi tổng đều bằng 10. Tính: a) 4 + 6 + 5 = .......... b) 3 + 7 + 6 = .......... c) 1 + 9 + 8 = .......... d) 8 + 2 + 3 = .......... Tìm số, biết ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 10.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối (theo mẫu) để mỗi tổng đều bằng 10.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi nối hai số có tổng bằng 10 với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

a) 4 + 6 + 5 = ..........

b) 3 + 7 + 6 = ..........

c) 1 + 9 + 8 = ..........

d) 8 + 2 + 3 = ..........

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 4 + 6 + 5 = 10 + 5 = 15

b) 3 + 7 + 6 = 10 + 6 = 16

c) 1 + 9 + 8 = 10 + 8 = 18

d) 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

Bài 3

Tìm số, biết ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 10.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm các số còn thiếu sao cho ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 10.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay