Vở bài tập Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 5: Các số đến 1000 - VBT

Giải bài: Em làm được những gì (trang 77) VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo


Nối hình ảnh phù hợp với số. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. a) 140 = …………………………… b) 104 = …………………………… c) 410 = …………………………… d) 41 = ……………………………. Viết các số từ 796 đến 805. 625 …. 609 163 ….. 100 + 60 + 3 598 …. 712 163 ….. 10 + 60 + 3 816 ….. 810 163 …. 300 + 60 + 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối hình ảnh phù hợp với số.

Phương pháp giải:

Mỗi hình vuông lớn gồm 100 ô vuông nhỏ.

Mỗi cột dọc gồm 10 ô vuông nhỏ.

Em xác định số ô vuông nhỏ trong mỗi hình A, B, C rồi nối với số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

a) 140 = ……………………………

b) 104 = ……………………………

c) 410 = ……………………………

d) 41 = …………………………….

Phương pháp giải:

Xác định các số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi viết theo mẫu:

140 = 100 + 40

Tương tự em viết các số còn lại thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) 140 = 100 + 40

b) 104 = 100 + 4

c) 410 + 400 + 10

d) 41 = 40 + 1

Bài 3

Viết các số từ 796 đến 805.

Phương pháp giải:

Đếm thêm 1 đơn vị rồi viết các số từ 796 đến 805.

Lời giải chi tiết:

Các số từ 796 đến 805 là: 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805.

Bài 4

Viết cách đọc số.

Phương pháp giải:

Để đọc các số có ba chữ số em đọc lần lượt từ hàng trăm, hàng chục đến hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tia số ta thấy, hai vạch chia liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị.

Từ đó em điền được các số còn thiếu vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

>, <, =

625 …. 609                             163 ….. 100 + 60 + 3

598 …. 712                             163 ….. 10 + 60 + 3

816 ….. 810                            163 …. 300 + 60 + 1

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm kết quả các phép tính, so sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

625 > 609                                163 = 100 + 60 + 3

598 < 712                                163 > 10 + 60 + 3

816 > 810                                163 < 300 + 60 + 1

Bài 7

Tô màu:

 • Con vật có số lớn nhất: màu đỏ.
 • Con vật có số bé nhất: màu xanh.
 • Hai con còn lại: con nào có số lớn hơn: màu vàng,

                                 Con cuối cùng: màu hồng.

Phương pháp giải:

So sánh các số trên mỗi con vật rồi tô màu thích hợp theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có 526 < 529 < 625 < 630

Con vật có số lớn nhất là 630 : tô màu đỏ.

Con vật có số bé nhất là 526: tô màu xanh.

Con cá ghi số 625: tô màu vàng.

Con cuối cùng ghi số 529: tô màu hồng.

Bài 8

Mỗi bể có 5 con cá.

Hỏi 7 bể có bao nhiêu con cá?

Phương pháp giải:

Số con cá có trong 7 bể bằng số con cá có trong mỗi bể nhân với 7 bể.

Lời giải chi tiết:

7 bể có số con cá là

5 x 7 = 35 (con cá)

Đáp số: 35 con cá

Bài 9

Biểu đồ sau đây biểu thị số học sinh một lớp 2 lựa chọn vật nuôi các bạn yêu thích nhất.

Vật nuôi yêu thích nhất của chúng em

 

a) Đếm.

Có …. học sinh thích mèo.                             Có …. học sinh thích chó.

Có …. học sinh thích thỏ.                               Có …. học sinh thích cá.

b) Số học sinh thích mèo nhiều hơn số học sinh thích cá là bao nhiêu?

c) Vật nuôi nào có số học sinh thích nhiều nhất?

Phương pháp giải:

a) Quan sát biểu đồ tranh, em đếm số học sinh thích mèo, chó, thỏ và cá.

b) Số học sinh thích mèo nhiều hơn số học sinh thích cá = Số học sinh thích mèo – Số học sinh thích cá.

c) Dựa vào câu a, em so sánh để tìm vật nuôi có số học sinh thích nhiều nhất  rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) 9 học sinh thích mèo.                            Có 12 học sinh thích chó.

    Có 5 học sinh thích thỏ.                              Có 8 học sinh thích cá.

b) Số học sinh thích mèo nhiều hơn số học sinh thích cá là 9 – 8 = 1 bạn.

c) Chó là vật nuôi có số học sinh thích nhiều nhất.

Bài 10

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả các phép cộng, phép trừ rồi viết số và đơn vị km vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 11

Viết về hình dạng đồ vật.

Mẫu: Lon nước ngọt có dạng khối trụ.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết về hình dạng các đồ vật có trong hình theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Lon nước ngọt có dạng khối trụ.

Quản bóng có dạng khối cầu.

Quyển sổ có dạng khối hộp chữ nhật.

Xúc xắc có dạng khối lập phương.

Bánh sinh nhật có dạng khối trụ.

Loigiaihay.com

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài: Thực hành và trải nghiệm (trang 81) VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Dựa vào độ dài ba băng giấy dưới đây, em ước lượng rồi đo độ dài một số vật theo đơn vị xăng- ti-mét. (Thực hành với các hình ảnh trong sách và với các vật quanh em.) Dựa vào độ dài băng giấy trên bảng lớp, em ước lượng rồi đo độ dài một số vật theo đon vị mét.

 • Giải bài: Kiểm tra (trang 82) VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. Viết số 167 thành tổng các trăm, chục, đơn vị: Nối (theo mẫu). Đúng ghi đ, sau ghi s Số 854 đọc là: a) Tám năm bốn ….. b) Tám trăm năm mươi bốn ….. c) Tám trăm năm mươi tư ….. Đúng ghi đ, sai ghi s. a) 1 km = 1 000 m ….. b) 1 m = 1 000 cm ….. c) 10 cm = 1 dm …...

 • Giải bài: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1 000 VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Đặt tính rồi tính. 421 + 376 107 + 92 357 + 230 5 + 673 Tính nhẩm rồi viết các kết quả vào chỗ chấm cho thích hợp. a) 100 + 300 = ……… b) 800 + 100 = ……….. 200 + 600 = ……… 300 + 200 = ……….. 400 + 200 = ……… 400 + 300 = ………. b) Tô màu: Các quả bóng có tổng bé hơn 500: màu vàng. Các quả bóng có tổng lớn hơn 500: màu xanh lá cây. Mỗi con vật thể hiện một chữ số. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

 • Giải bài: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1 000 VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Đặt tính rồi tính. 489 – 253 560 – 30 718 – 14 807 – 105 Tính. 465 – 3 = …………… 138 – 5 = ……………. 465 – 30 = …………. 527 – 10 = ………….. 465 – 300 = ………… 968 – 500 = ………… Mỗi loại trái cây thể hiện một chữ số. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm. Một trường tiểu học có 210 học sinh lớp 1 và 245 học sinh lớp 2. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh lớp 1 và lớp 2? Tóm tắt Lớp 1: …. học sinh Lớp 2: …. học sinh Tất cả: …. học sinh ?

 • Giải bài. Nặng hơn, nhẹ hơn VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Khoanh vào hình ảnh. Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau? a) Em ……. xe ô tô. b) Em ……. cái cặp. c) Hai chiếc dép của cùng một đôi dép ………………… Tô màu: Vật nặng nhất: màu đỏ, Vật nhẹ nhất: màu xanh.

 • Giải bài: Ki-lô-gam VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết vào chỗ chấm. - Túi …. nặng 1 kg. - Túi …. nhẹ hơn 1 kg - Túi …. nặng hơn 1 kg. Số?

 • Giải bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1 000 VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết chữ số thích hợp vào ô trống. Viết số vào chỗ chấm. Cho bốn số 608, 145, 806, 154. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là: ……………………. Tổng của hai số còn lại là: ………………….. Nối phép tính với kết quả phù hợp.

 • Giải bài: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1 000 VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo
 • Giải bài: Xếp hình, gấp hình VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Xếp hình tứ giác. Quan sát hình thuyền buồm dưới đây: a) Viết vào chỗ chấm. Thân thuyền hình ………………………….. Hai cánh buồm hình ………………………. b) Xếp hình thuyền buồm. Quan sát số 508 được xếp bằng các que tính dưới đây. Mỗi lần đổi chỗ một que tính từ hình ban đầu (số 508) để được một số lớn hơn 508. Em hãy thực hiện 3 lần như vậy rồi vẽ lại kết quả.

 • Giải bài: Hình tứ giác VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Tô màu các hình tứ giác. Tô màu. • Hình tứ giác: màu đỏ • Cửa sổ và cửa ra vào: màu tím • Con chó: không tô • Còn lại màu vàng

 • Giải bài: Khối trụ - khối cầu VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Đánh dấu vào vật có dạng khối trụ. Đánh dấu vào vật có dạng khối cầu.Nối (theo mẫu).

 • Giải bài: Ki-lô-mét VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết vào chỗ chấm. a) 1 km = ….. m 1 m = …. cm 1 m = …. dm b) …. dm = 1m …. m = 1 km …. cm = 1 m Viết cm, m hay km vào chỗ chấm. a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 …. b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 …. c) Bàn học cao khoảng 50 ….. Viết vào chỗ chấm. a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài …….. b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài …………. c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi

 • Giải bài: Mét VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết số vào chỗ chấm. a) 1 m = …. dm 1 dm = …. cm 1 m = …. cm b) …. cm = 1 m …. dm = 1 m … cm = 1 dm Số? Ba con kiến đều xuất phát từ tổ của chúng và bò theo cùng một con đường. Mỗi con kiến đã bò được: • Kiến A: …. cm hay …. dm • Kiến B: …. cm hay …. dm • Kiến C: …. cm hay …. dm hay .… m (Tính theo vạch dọc có trong hình) Đánh dấu vào đơn vị em chọn. Viết cm hay m vào chỗ chấm. a) Bạn Dung cao 125 …. b) Phòng học dài 6 …. c) Sân bóng rổ dài 28 ….. d) Ngón tay trỏ của bạ

 • Giải bài: Em làm được những gì (trang 62) VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  a) Nối hình ảnh phù hợp với số. b) Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. 224 = ……………………………………….. 420 = ………………………………………. 402 = ………………………………………. 240 = ………………………………………. c) Sắp xếp các số 224, 420, 402, 240 theo thứ tự từ bé đến lớn. Viết số và đọc số. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 • Giải bài: So sánh các số có ba chữ số VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  So sánh từ số trăm, số chục rồi đến số đơn vị. >, <, = a) 749 ….. 745 269 …. 280 631 …. 489 800 ….. 803 352 …. 357 78 ….. 214 b) 123 …. 100 + 20 + 3 Viết các số theo thứ tự: Viết một chữ số thích hợp vào chỗ chấm. 541 > 54… 387 < 3…2 263 > … 75

 • Giải bài: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết vào chỗ chấm (theo mẫu). Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. a) 514 = …………………………………………………….. b) 920 = ……………………………………………………. c) 407 = ……………………………………………………. d) 63 = …………………………………………………….. Nối mỗi tổng với số phù hợp.

 • Giải bài: Các số từ 111 đến 200 VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết (theo mẫu). Nối (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu). a) Viết số vào chỗ chấm. b) Sắp xếp các số 167, 162, 165, 169 theo thứ tự từ lớn đến bé. c) Tô màu vào con thỏ có số lớn nhất Nối hai hình mà nếu ghép chúng lại ta được hình vuông.

 • Giải bài: Các số từ 101 đến 110 VBt toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết (theo mẫu). Nối (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Đúng ghi đ, sai ghi s? a) 106 = 10 + 6 ….. b) 106 = 100 + 60 ….. c) 106 = 100 + 6 ….. Quan sát tranh, viết vào chỗ chấm.

 • Giải bài: Đơn vị, chục, trăm, nghìn VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết số vào chỗ chấm. …. đơn vị = 1 chục …. chục = 1 trăm …. chục = 10 đơn vị …. trăm = 1 nghìn Đếm rồi viết số vào chỗ chấm (làm dấu theo mẫu). a) Đếm theo đơn vị: b) Đếm theo chục. a) Viết các số tròn chục từ 110 đến 200 theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Viết các số tròn trăm từ 100 đến 1 000 theo thứ tự từ bé đến lớn.