Giải bài: Bảng nhân 2 - VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Viết (theo mẫu): Viết số vào chỗ chấm. Tính nhẩm: 2 x 1 = … 2 x 5 = … 2 x 10 = … 2 x 2 = …. 2 x 6 = …. 2 x 9 = …. 2 x 3 = …. 2 x 4 = …. 2 x 8 = …. Tô màu các con gà có số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2. Viết các phép nhân trong bảng nhân 2 (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em viết thành tổng các số hạng bằng nhau và tính kết quả phép nhân tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết số vào ô trống.

Phương pháp giải:

Đếm thêm 2 đơn vị rồi viết các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tính nhẩm:

2 x 1 = …                    2 x 5 = …                    2 x 10 = …

2 x 2 = ….                   2 x 6 = ….                   2 x 9 = ….

2 x 3 = ….                   2 x 4 = ….                   2 x 8 = ….

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2.

Lời giải chi tiết:

2 x 1 = 2                      2 x 5 = 10                    2 x 10 = 20

2 x 2 = 4                      2 x 6 = 12                    2 x 9 = 18

2 x 3 = 6                      2 x 4 = 8                      2 x 8 = 16

Bài 5

Tô màu các con gà có số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2.

 

Phương pháp giải:

Các số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2 là: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Lời giải chi tiết:

Các số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2 là: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Tự tô màu vào hình vẽ.

Bài 6

Viết các phép nhân trong bảng nhân 2 (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Viết các phép tính trong bảng nhân 2 vào ô trống sao cho kết quả của phép tính đó tương ứng với các vạch trên tia số.

Lời giải chi tiết:

Bài 7

Tô màu các ngôi nhà và xe ô tô có phép tính đúng.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em tính nhẩm dựa vào bảng nhân 2 và tô màu các ngôi nhà và xe ô tô có phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Các phép tính đúng là:

2 x  8 = 16                              2 x 7 = 14                          2 x 6 = 12

2 x 9 = 18                               2 x 10 = 20                        2 x 4 = 8

Em tự tô màu vào hình vẽ.

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.