Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 ..

Giải bài: Em làm được những gì (trang 91) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Đặt tính rồi tính. 23 + 37 = ..... 14 + 48 = ..... 76 + 9 = ..... Tô màu giống nhau cho những quả có tổng bằng nhau.Nối các cặp số có tổng là số tròn chục (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

23 + 37                      14 + 48                      76 + 9 

68 + 22                      36 + 56                      48 + 7

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tô màu giống nhau cho những quả có tổng bằng nhau.

Phương pháp giải:

Tính tổng các phép tính rồi tô màu theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

8 + 9 + 2 = 19                                     9 + 6 + 1 = 16

6 + 5 + 4 = 15                                     7 + 8 + 3 = 18

9 + 1 + 6 = 16                                     6 + 4 + 5 = 15

8 + 2 + 9 = 19                                     7 + 3 + 8 = 18

Ta tô màu như sau:

Bài 3

>, <, =

 

Phương pháp giải:

Tính kết quả các phép cộng rồi so sánh với vế phải và điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Nối các cặp số có tổng là số tròn chục (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm các cặp số có tổng là số tròn chục rồi nối theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Ta có 42 + 18 = 60                              42 + 58 = 100

          6 + 64 = 70                                21 + 29 = 50

Ta nối như sau:

Bài 5

Một cừa hàng bán dầu ăn buổi sáng bán được 38 l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 25 l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l dầu?

Phương pháp giải:

Số lít dầu buổi chiều bán = Số lít buổi sáng bán + 25 lít

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Buổi sáng:                                    38 lít

Buổi chiều nhiều hơn buổi sáng: 25 lít

Buổi chiều:                                  .... lít?

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là

38 + 25 = 63 (lít)

Đáp số: 63 lít

Bài 6. Thử thách

Chúng tôi là những số tròn chục nhưng không có 20. Mỗi chúng tôi thêm 20 nữa thì đều được các số nhỏ hơn 100. Vậy chúng tôi có thể là những số nào?

Phương pháp giải:

Mỗi chúng tôi thêm 20 nữa thì đều được các số nhỏ hơn 100

Nên chúng tôi là các số tròn chục nhỏ hơn 80 (không có 20).

Lời giải chi tiết:

Mỗi chúng tôi thêm 20 nữa thì đều được các số nhỏ hơn 100.

Nên chúng tôi là các số nhỏ hơn 80.

Mà chúng tôi là những số tròn chục nhưng không có 20 nên chúng tôi là: 10, 30, 40, 50, 60, 70.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay