Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 ..

Giải bài: Ngày, tháng (trang 115) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Xem tờ lịch tháng 2 sau. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. - Tháng 2 này có ...... ngày. - Ngày 3 tháng 2 là thứ ........ - Tháng 2 có ...... ngày chủ nhật. - Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ ........ ngày ........ - Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày ........ . Xem tờ lịch tháng 3 sau: a) Viết tiếp các ngày còn thiếu vào tờ lịch. b) Số? - Tháng 3 có ..... ngày. - Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3. Chủ nhật tuần trước là ngày ..... tháng 3.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Xem tờ lịch tháng 2 sau. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.

- Tháng 2 này có ...... ngày.

- Ngày 3 tháng 2 là thứ ........

- Tháng 2 có ...... ngày chủ nhật.

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ ........ ngày ........

- Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày ........

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 2 rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

- Tháng 2 này có 28 ngày.

- Ngày 3 tháng 2 là thứ Năm.

- Tháng 2 có 4 ngày chủ nhật.

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ Hai ngày 28

- Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày 17.

Bài 2

Xem tờ lịch tháng 3 sau:

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu vào tờ lịch.

b) Số?

- Tháng 3 có ..... ngày.

- Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3.

Chủ nhật tuần trước là ngày ..... tháng 3.

Chủ nhật tuần sau là ngày ..... tháng 3.

c) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay là thứ ..........

Còn đúng 1 tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3, hôm nay là thứ ...........ngày .......... tháng 3.

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 3 rồi điền các số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

- Tháng 3 có 31 ngày.

- Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3.

Chủ nhật tuần trước là ngày 13 tháng 3.

Chủ nhật tuần sau là ngày 27 tháng 3.

c) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay là thứ Ba.

Còn đúng 1 tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3, hôm nay là thứ Ba ngày 1 tháng 3.

Bài 3

Nam tham gia câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy, tham gia câu lạc bộ mĩ thuật vào thứ Năm và thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả hai môn. Tiếp theo trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày 12; ................................................................

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 3 tìm các ngày Nam học cả hai môn rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Nam tham gia câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy, tham gia câu lạc bộ mĩ thuật vào thứ Năm và thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả hai môn. Tiếp theo trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày 12; 19; 26.

Bài 4

Nếu tháng trước là tháng Tư, thì hiện nay là tháng ................, hai tháng nữa là tháng .........

Nếu tháng sau là tháng Mười hai, thì hiện nay là tháng ............, ba tháng trước là tháng .............

Phương pháp giải:

Đọc rồi điền tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Nếu tháng trước là tháng Tư, thì hiện nay là tháng Năm, hai tháng nữa là tháng Bảy.

Nếu tháng sau là tháng Mười hai, thì hiện nay là tháng Mười một, ba tháng trước là tháng Tám.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay