Vở bài tập Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia - VBT

Giải bài: Thừa số - tích VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo


Nối (theo mẫu). Viết (theo mẫu) Mẫu: 4 x 6 = 24 7 x 3 = 21 4 và 6 là các thừa số, …………………………. 24 là tích …………………………. Viết phép nhân.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Thừa số x Thừa số = Tích.

Từ đó em nối các số là thừa số hoặc tích cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết (theo mẫu)

Mẫu:

4 x 6 = 24                                                        7 x 3 = 21

4 và 6 là các thừa số,                                       ………………………….

24 là tích                                                         ………………………….

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Thừa số x Thừa số = Tích.

Từ đó em viết các số là thừa số hoặc tích cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

7 x 3 = 21

7 và 3 là các thừa số

21 là tích.

Bài 3

Viết phép nhân.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Thừa số x Thừa số = Tích.

Từ đó em viết các phép nhân thích hợp theo các số trong bảng.

Lời giải chi tiết:

5 x 2 = 10                               6 x 5 = 30

3 x 8 = 24                               4 x 9 = 36

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu