Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: 11 trừ đi một số (trang 59) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Viết (theo mẫu). Mẫu: 11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6 11 – 8 = 11 – 1 - ..... = ..... 11 – 3 = 11 – 1 - .....= ...... 11 – 2 = 11 – 1 - ..... = ..... 11 – 6 = 11 – 1 - .....= ...... 11 – 7 = 11 – 1 - ..... = ..... 11 – 9 = 11 – 1 - .....= ......

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Tách 5 = 1 + 4

Ta lấy 11 – 1 = 10

10 – 4 = 6

Vậy 11 – 5 = 6

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết (theo mẫu).

Mẫu: 11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6

11 – 8 = 11 – 1 - ..... = .....                              11 – 3 = 11 – 1 - .....= ......

11 – 2 = 11 – 1 - ..... = .....                              11 – 6 = 11 – 1 - .....= ......

11 – 7 = 11 – 1 - ..... = .....                              11 – 9 = 11 – 1 - .....= ......

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết tiếp các số còn thiếu vào chỗ trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 3                                    11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 8

11 – 2 = 11 – 1 – 1 = 9                                    11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 5

11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 4                                    11 – 9 = 11 – 1 – 8 = 2

Bài 3

Tính nhẩm.

11 – 4 = .....                 11 – 6 = .....                 11 – 7 = .....

11 – 8 = .....                 11 – 2 = ......                11 – 5 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm két quả các phép tính rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

11 – 4 = 7                    11 – 6 = 5                    11 – 7 = 4

11 – 8 = 3                    11 – 2 = 9                    11 – 5 = 6

Bài 4

Vẽ (theo mẫu, có thể tô màu khác).

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát hình mẫu rồi vẽ hình vào vở.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự vẽ hình.


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.