Giải bài: Em làm được những gì (trang 22) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Đánh dấu vào số phù hợp với hình. Có bao nhiêu khối lập phương? Nối mỗi số với tên gọi các thành phần của phép tính (theo mẫu). Đúng ghi đ, sai ghi s, làm lại các phép tính sai.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Phương pháp giải:

Đếm số hình lập phương ở mỗi hình rồi đánh dấu vào số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Hình a có 18 khối lập phương            Hình b có 34 khối lập phương

Hình c có 63 khối lập phương            Hình d có 35 khối lập phương

Học sinh tự đánh dấu trên hình vẽ.

Bài 2

Số?

           Ước lượng: Có khoảng .... con mèo                                   Ước lượng: Có khoảng .... quả táo.

           Đếm: Có .... con mèo.                                                       Đếm: Có .... quả táo

Phương pháp giải:

- Quan sát tranh ta thấy, mỗi hàng có khoảng 10 con mèo, các con mèo xếp thành 4 hàng. Đếm thêm 10 đơn vị (10, 20, 30, 40), ta ước lượng được số mèo.

- Mỗi cột có khoảng 5 quả táo, các quả táo được xếp thành 8 cột, đếm thêm 5 đơn vị (5, 10, 15, 20, ...) ta ước lượng được số quả táo.

Lời giải chi tiết:

               Ước lượng: Có khoảng 40 con mèo                              Ước lượng: Có khoảng 40 quả táo.

               Đếm: Có 43 con mèo.                                                  Đếm: Có 38 quả táo

Bài 3

Nối mỗi số với tên gọi các thành phần của phép tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát phép tính mẫu rồi nối các số với tên gọi các thành phần của phép tính cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Đúng ghi đ, sai ghi s, làm lại các phép tính sai.

Phương pháp giải:

- Thực hiện tính theo cột dọc từ phải sang trái rồi điền đ, s thíc hợp vào ô trống.

- Đặt tính rồi tính với những phép tính chưa đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta làm lại các phép tính sai như sau:

Bài 5

Điền dấu >, <, =

9 ........... 29                            

60 + 8 ........... 8 + 60

74 – 24 ........... 74 + 24

Phương pháp giải:

So sánh hoặc tính nhẩm kết quả các phép tính rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

9 < 29                         

60 + 8 = 8 + 60

74 – 24 < 74 + 24

Bài 6

Nối hai số có tổng bằng 80 để giúp chim mẹ tìm con.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nối hai số có tổng là 80 với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 7

Mai sưu tầm được 45 con tem, Lê sưu tầm được 15 con tem. Hỏi Mai sưu tầm được nhiều hơn Lê bao nhiêu con tem?

 

 

 

 

 

Trả lời: Mai sưu tầm được nhiều hơn Lê ....... con tem.

Phương pháp giải:

Số con tem Mai sưu tầm nhiều hơn Lê = Số tem Mai sưu tầm – Số tem Lê sưu tầm.

Lời giải chi tiết:

  45

   -

  15

   =

  30

Trả lời: Mai sưu tầm được nhiều hơn Lê 30 con tem.

Bài 8

Vui học.

Quan sát các số sau:

Chọn hai số thích hợp viết vào nhị hoa rồi viết 4 phép tính theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát để tìm các số có tổng là 100 và 40 rồi viết tiếp các phép tính vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.