Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: Đường gấp khúc (trang 54) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Đo rồi viết vào chỗ chấm. Vẽ theo hướng dẫn. - Dùng thước thẳng, nối lần lượt các số theo thứ tự từ 1 đến 9 để có cây cầu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Đo rồi viết vào chỗ chấm.

Đường gấp khúc ABCD gồm ..... đoạn thẳng.

Đoạn thẳng AB dài ........

Đoạn thẳng BC dài .........

Đoạn thẳng CD dài .........

b) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

.......................................................................................


Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dùng thước thẳng để đo độ dài đoạn thẳng AB, BC, CD.

Độ dài đường gấp khúc ABCD = Độ dài AB + độ dài BC + độ dài CD.

Lời giải chi tiết:

a) Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng.

Học sinh tự đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết vào chỗ chấm.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD = Độ dài AB + độ dài BC + độ dài CD.

Bài 2

Vẽ theo hướng dẫn.

- Dùng thước thẳng, nối lần lượt các số theo thứ tự từ 1 đến 9 để có cây cầu.

- Vẽ thêm mặt trời, mây, sóng nước, ...

Phương pháp giải:

Dùng thước thẳng nối lần lượt các số từ 1 đến 9 để được cây cầu.

Lời giải chi tiết:

Em vẽ thêm mặt trời, mây, sóng nước, ... tùy ý thích.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay