Vở bài tập Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 ..

Giải bài: Ngày, giờ (trang 111) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Nối (theo mẫu). Vẽ thêm kim giờ cho phù hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Xem giờ trên mỗi đồng hồ rồi nối với số ghi thời gian tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Phương pháp giải:

Đọc các câu rồi điền đ, s cho thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Vẽ thêm kim giờ cho phù hợp.

Phương pháp giải:

Em vẽ thêm kim giờ chỉ thời gian thích hợp cho mỗi hoạt động.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Làm theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu, em hãy viết thời gian thích hợp cho mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Số? (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Xem đồng hồ rồi viết thời gian thích hợp chỗ mỗi hoạt động.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu