Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: 13 trừ đi một số (trang 61) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết vào chỗ chấm. Viết (theo mẫu). Mẫu: 13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8 13 – 4 = 13 – 3 – 1 = ..... 11 – 6 = 11 – 1 – 5 = ..... 13 – 8 = 13 – 3 – 5 = ..... 12 – 6 = 12 – 2 – 4 = ..... 13 – 7 = 13 – 3 – 4 = ...... 13 – 6 = 13 – 3 – 3 = ......

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm. 

Phương pháp giải:

Tách 5 = 3 + 2

Ta lấy 13 – 3 = 10

10 – 2 = 8

Vậy 13 – 5 = 8

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết (theo mẫu).

Mẫu: 13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = .....                                 11 – 6 = 11 – 1 – 5 = .....

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = .....                                 12 – 6 = 12 – 2 – 4 = .....

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = ......                                13 – 6 = 13 – 3 – 3 = ......

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9                                    11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 5

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5                                    12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 6

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6                                    13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 7

Bài 3

Tính nhẩm.

13 – 6 = .....                             13 – 8 = .....                             13 – 4 = .....

13 – 7 = .....                             13 – 9 = .....                             13 – 5 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

13 – 6 = 7                                13 – 8 = 5                                13 – 4 = 9

13 – 7 = 6                                13 – 9 = 4                                13 – 5 = 8

Bài 4

Nối (theo mẫu) để biết sau mỗi tấm bìa là con vật gì?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi nối với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.