Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 ..

Giải bài: Thu thập, phân loại, kiểm đếm (trang 103) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Tìm hiểu về các dụng cụ thể thao. Có ...... loại dụng cụ (quả cầu, quả bóng và sợi dây). Có ...... quả bóng. Có ...... sợi dây. Có ...... quả cầu. Tìm hiểu về các bạn trong lớp em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Số?

Bài 1

Tìm hiểu về các dụng cụ thể thao.

a) Thu thập

Dưới đây là các dụng cụ thể thao trong tủ một lớp học.

b) Phân loại

Có ...... loại dụng cụ (quả cầu, quả bóng và sợi dây)

c) Kiểm đếm

Có ...... quả bóng.

Có ...... sợi dây.

Có ...... quả cầu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, em hãy đếm số loại dụng cụ có trong hình và số lượng của mỗi loại và điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Phân loại

3 loại dụng cụ (quả cầu, quả bóng và sợi dây)

Kiểm đếm

3 quả bóng.

6 sợi dây.

4 quả cầu.

Bài 2

Tìm hiểu về các bạn trong lớp em.

a) Thu thập

Quan sát các học sinh trong lớp học của em.

b) Phân loại

Theo giới tính, lớp em gồm các bạn nam và các bạn nữ.

c) Kiểm đếm

Có ..... bạn nam.

Có ..... bạn nữ.

Phương pháp giải:

Quan sát các bạn học sinh trong lớp em, đếm để biết có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Có 25 bạn nam.

           Có 15 bạn nữ.

Bài 3

Tìm hiểu về phương tiện đi học của học sinh tổ em?

a) Thu thập

Trao đổi trong tổ để biết mỗi bạn đến trường bằng phương tiện nào.

b) Phân loại

Các bạn tổ em đến trường bằng ...... loại phương tiện: đi bộ, xe đạp, xe máy và các phương tiện khác (xe buýt, xe ô tô ....).

c) Kiểm đếm

Có ..... bạn đi bộ.

Có ..... bạn đi xe đạp (tự đi hoặc người thân chở).

Có ..... bạn đi xe máy (người thân chở).

Có ..... bạn đi bằng phương tiện khác.

Phương pháp giải:

Trao đổi với các bạn trong tổ để biết mỗi bạn đến trường bằng phương tiện nào và điền tiếp thông tin vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Phân loại

Các bạn tổ em đến trường bằng 3 loại phương tiện: xe đạp, xe máy và các phương tiện khác (xe buýt, xe ô tô ....).

Kiểm đếm

0 bạn đi bộ.

2 bạn đi xe đạp (tự đi hoặc người thân chở).

6 bạn đi xe máy (người thân chở).

2 bạn đi bằng phương tiện khác.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay