Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 ..

Giải bài: Em làm được những gì (trang 100) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Làm theo mẫu. Đặt tính rồi tính. 73 – 28 60 – 34 85 – 7 30 – 3 Nam có 52 con tem. Nam tặng Minh 18 con tem. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu con tem?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Làm theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu, tách 20 thành tổng của hai số rồi viết các phép trừ có thể lập được.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số? (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đặt tính rồi tính.

73 – 28                        60 – 34                        85 – 7                      30 – 3

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Nam có 52 con tem. Nam tặng Minh 18 con tem. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu con tem?

Phương pháp giải:

Số con tem còn lại của Nam = Số tem Nam có – Số tem Nam tặng Minh.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Nam:                   52 con tem

Nam tặng Minh: 18 con tem

Nam còn:           ..... con tem?

Bài giải

Số con tem còn lại của Nam là

52 – 18 = 34 (con tem)

Đáp số: 34 con tem

Bài 5

a) Đánh dấu vào ô có chứa nhiều nước hơn?

b) Viết vào chỗ chấm.

Xô màu ................ đựng nhiều hơn xô màu ............... là ...... l nước.

Phương pháp giải:

Số lít nước xô xanh đựng nhiều hơn xô đen = Số lít nước ở xô xanh trừ số lít nước ở xô đen.

Lời giải chi tiết:

a) Xô màu xanh đựng nhiều nước hơn.

b) Xô màu xanh đựng nhiều hơn xô màu đen là 15 l nước.

Bài 6

Thử thách

Vẽ hình vào ô trống.

Phương pháp giải:

Em vẽ hình tam giác vào ô trống rồi tô màu xanh.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay