Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (trang 62) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết vào chỗ chấm. Số? (theo mẫu) Mẫu: 14 – 6 = 14 – 4 – 2 15 – 8 = 15 – 5 – ..... 18 – 9 = 18 – .... – 1 16 – 8 = 16 – 6 – ..... 12 – 9 = 12 – 2 – ..... 17 – 8 = 17 – ..... – 1 13 – 9 = 13 – ..... – 6 Viết phép tính trừ theo tranh (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm.

Trừ để được ............... rồi .................. số còn lại.

 

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi điền tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Trừ để được 10 rồi lấy 10 trừ số còn lại.

 

Bài 2

Số? (theo mẫu)

Mẫu: 14 – 6 = 14 – 4 – 2

15 – 8 = 15 – 5 – .....                           18 – 9 = 18 – .... – 1

16 – 8 = 16 – 6 – .....                           12 – 9 = 12 – 2 – .....

17 – 8 = 17 – ..... – 1                           13 – 9 = 13 – ..... – 6

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết tiếp các số còn thiếu vào chỗ trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

15 – 8 = 15 – 5 – 3                              18 – 9 = 18 – 8 – 1

16 – 8 = 16 – 6 – 2                              12 – 9 = 12 – 2 – 7

17 – 8 = 17 – 7 – 1                              13 – 9 = 13 – 3 – 6

Bài 3

Tính nhẩm.

14 – 5 = .....                             16 – 9 = .....                             17 – 9 = .....

18 – 9 = ....                              15 – 6 = .....                             11 – 4 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết tiếp các kết quả vào chỗ trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

14 – 5 = 9                                16 – 9 = 7                                17 – 9 = 8

18 – 9 = 9                                15 – 6 = 9                                11 – 4 = 7

Bài 4

Vẽ thêm để chú bọ rùa có:

Phương pháp giải:

- Đếm số chấm tròn trên mỗi chú bọ rùa.

- Tính nhẩm số chấm cần vẽ thêm rồi tiến hành vẽ.

Lời giải chi tiết:

- Bọ rùa ở hình a đang có 5 chấm, cần vẽ thêm 9 chấm để được 14 chấm tròn.

- Bọ rùa ở hình b đang có 8 chấm, cần vẽ thêm 7 chấm để được 15 chấm tròn.

- Bọ rùa ở hình c đang có 8 chấm, cần vẽ thêm 9 chấm để được 17 chấm tròn.

Bài 5

Viết phép tính trừ theo tranh (theo mẫu).

Mẫu:

Phương pháp giải:

- Số quả còn lại trên cây = Tất cả số quả trong hình – Số quả rụng xuống.

- Số con bướm còn lại trên cây = Tất cả số con bướm trong hình – số con bay đi.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.