Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 6: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000 - VBT

Giải bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 107 VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo


Làm theo mẫu 315 …… 122 58 ….. 416 707 …… 770 200 + 80 + 2 ….. 282 Viết số vào chỗ chấm. a) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.Nối theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Làm theo mẫu.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để xác định số trăm, số chục, số đơn vị thích hợp với mỗi tranh vẽ.

- Viết số đó dưới dạng tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

>, <, =

315 …… 122                                                            58 ….. 416

707 …… 770                                                            200 + 80 + 2 ….. 282

Phương pháp giải:

So sánh các số ở 2 vế (hoặc tính tổng các số) rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

315 > 122                                                      58 < 416

707 < 770                                                      200 + 80 + 2 = 282

Bài 3

Viết số vào chỗ chấm.

a) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 821 > 537 > 524 > 138

Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là 821, 537, 524, 138.

b) Ta có 239 < 293 < 923 < 932

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 239, 293, 923, 932.

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để tìm quy luật cho các số trong mỗi hàng.

Từ đó viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Nối theo mẫu.

Phương pháp giải:

Nối mỗi số trên ngôi nhà với các số tương ứng trên tia số.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Số?

                            Ước lượng: Có khoảng …. con.                  Đếm: Có .…. con.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em xác định số nhóm chim cánh cụt và số con chim trong mỗi nhóm.

Từ đó ước lượng được số con chim có trong hình.

Lời giải chi tiết:

Ước lượng: Có khoảng 40 con.                  Đếm: Có 42 con.

Bài 7

Thử thách.

Số?

Cho các số 100, 300, 600, 700, 900.

Chọn hai hay ba số đã cho để gộp lại được 1000.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tổng của hai hay ba số đã cho để gộp lại được 1000 rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.