Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 6: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000 - VBT

Giải bài: Ôn tập phép nhân và phép chia (trang 115) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Viết phép nhân (theo mẫu) Số? Nối (theo mẫu). Cô Tư mua 10 hộp bánh, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi cô Tư đã mua bao nhiêu cái bánh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết phép nhân (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Đếm số chấm tròn trên mỗi tấm thẻ và số tấm thẻ rồi viết phép nhân tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

- Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

- Để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Xác định số bị chia, số chia và thương và nối với số thích hợp trong phép chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Làm theo mẫu.

Phương pháp giải:

Dựa vào các số đã cho ta lập các phép nhân và chia tương ứng theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 2 và bảng chia 5.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

>, <, =

2 x 5 ….. 2 x 2                                  5 x 4 …. 4 x 5

20 : 5 …. 20 : 2                                 2 x 8 …. 8 + 8

5 + 7 ….. 5 x 7                                  35 : 5 …. 35 – 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả hai vế và điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

2 x 5 > 2 x 2                                      5 x 4 = 4 x 5

20 : 5 < 20 : 2                                    2 x 8 = 8 + 8

5 + 7 < 5 x 7                                      35 : 5 < 35 – 5

Bài 7

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính theo chiều mũi tên rồi viết kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Cô Tư mua 10 hộp bánh, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi cô Tư đã mua bao nhiêu cái bánh?

Phương pháp giải:

Số cái bánh cô Tư mua = Số chiếc bánh trong mỗi hộp nhân với số hộp.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 hộp: 2 cái bánh

10 hộp: …. cái bánh ?

Bài giải

Số cái bánh cô Tư đã mua là

    2 x 10 = 20 (cái bánh)

  Đáp số: 20 cái bánh

Bài 9

Mai xếp đều 30 cây bút màu vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cây bút màu?

Phương pháp giải:

Số cây bút chì màu trong mỗi hộp = Số chiếc bút màu của Mai : số hộp

Lời giải chi tiết:

Số cây bút chì màu có trong mỗi hộp là

      30 : 5 = 6 (cây bút)

Đáp số: 6 cây bút

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay