Giải bài: Số bị chia - số chia - thương VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Nối (theo mẫu). Viết (theo mẫu). Mẫu: 24 : 6 = 4 21 : 3 = 7 24 là số bị chia; ……………… 6 là số chia, ……………… 4 là thương. ……………… Viết phép chia (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Số bị chia : Số chia = Thương

Từ đó em xác định được số bị chia, số chia, thương trong mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết (theo mẫu).

Mẫu:

24 : 6 = 4                                             21 : 3 = 7

24 là số bị chia;                                   ………………

6 là số chia,                                         ………………

4 là thương.                                        ………………

 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Số bị chia : Số chia = Thương

Từ đó em xác định được số bị chia, số chia, thương trong mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

21 : 3 = 7

21 là số bị chia,

3 là số chia,

7 là thương.

Bài 3

Viết phép chia (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Số bị chia : Số chia = Thương

Viết các phép chia từ các số đã cho trong bảng.

Lời giải chi tiết:

32 : 8 = 4                                30 : 5 = 6                           81 : 9 = 9                           25 : 25 = 1

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu
Tải về
 • Giải bài: Bảng chia 2 VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng nhân 2, tìm kết quả ở bảng chia 2 (viết theo mẫu). Tính nhẩm. 6 : 2 = … 16 : 2 = … 10 : 2 = … 14 : 2 = …. 2 : 2 = …. 8 : 2 = … 18 : 2 = … 12 : 2 = … 4 : 2 = …. 20 : 2 = …. Viết số vào chỗ chấm. .... : 2 = 5 ... : 2 = 7 … : 2 = 2 … : 2 = 9 … : 2 = 10 … : 2 = 3 … : 2 = 4 … : 2 = 6 … : 2 = 8 … : 2 = 1 Viết (theo mẫu). a) Rót dầu từ can lớn vào các can nhỏ, mỗi can nhỏ 2 l. Hỏi rót được mấy can nhỏ?

 • Giải bài: Bảng chia 5 VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng nhân 5, tìm kết quả bảng chia 5 (viết theo mẫu).Tính nhẩm. 15 : 5 = … 40 : 5 = … 25 : 5 = …. 35 : 5 = …. 5 : 5 = …. 10 : 5 = … 45 : 5 = …. 30 : 5 = …. 20 : 5 = … 50 : 5 = …. Viết số vào chỗ chấm. … : 5 = 5 …. : 5 = 7 …. : 5 = 2 …. : 5 = 9 … : 5 = 10 … : 5 = 3 …. : 5 = 4 …. : 5 = 6 … : 5 = 8 … : 5 = 1 Nối theo mẫu.

 • Giải bài: Giờ , phút, xem đồng hồ VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Nối (theo mẫu). Đồng hồ chỉ mấy giờ? (viết theo mẫu) Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ: Đánh dấu vào đồng hồ chỉ 3 giờ. Nối các đồng hồ chỉ cùng một thời điểm: Đúng ghi đ, sai ghi s.

 • Giải bài: Em làm được những gì? (trang 35) VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Chia ba số, từ ba số này em viết một phép nhân và một phép chia rồi viết tên các thành phần của phép tính đó (xem mẫu). Tính rồi nối các ô theo kết quả từ bé đến lớn. An xếp mỗi đĩa 5 cái bánh ít và đếm được 6 đĩa. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bánh ít?

 • Giải bài: Thực hành và trải nghiệm (trang 39) VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết phép nhân để tính. Vẽ hình thể hiện các phép chia rồi viết phép chia.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay