Giải bài: Thực hành và trải nghiệm (trang 39) VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Viết phép nhân để tính. Vẽ hình thể hiện các phép chia rồi viết phép chia.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết phép nhân để tính.

Phương pháp giải:

- Để tính số cái chân của 2 con kiến ta lấy ta thấy số con kiến nhân với số chân của mỗi con kiến.

- Để tính tất cả số cái bánh ta lấy số hộp bánh nhân với số cái bánh trong mỗi hộp.

- Để tính số chân bò ta lấy số con bò nhân với số chân của mỗi con bò.

Lời giải chi tiết:

a) 2 x 6 = 12

b) 5 x 6 = 30

c) 5 x 4 = 20

Bài 2

Vẽ hình thể hiện các phép chia rồi viết phép chia.

Phương pháp giải:

- Để xếp đều 12 qủa cam vào 3 đĩa ta thực hiện phép chia 12 : 3

- Để xếp 12 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 6 quả ta thực hiện phép chia 12 : 6

Lời giải chi tiết:

a) Xếp đều 12 qủa cam vào 3 đĩa ta thực hiện phép chia 12 : 3 = 4

b) Xếp 12 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 6 quả ta thực hiện phép chia 12 : 6 = 2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu
Tải về
 • Giải bài: Em làm được những gì? (trang 35) VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Chia ba số, từ ba số này em viết một phép nhân và một phép chia rồi viết tên các thành phần của phép tính đó (xem mẫu). Tính rồi nối các ô theo kết quả từ bé đến lớn. An xếp mỗi đĩa 5 cái bánh ít và đếm được 6 đĩa. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bánh ít?

 • Giải bài: Giờ , phút, xem đồng hồ VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Nối (theo mẫu). Đồng hồ chỉ mấy giờ? (viết theo mẫu) Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ: Đánh dấu vào đồng hồ chỉ 3 giờ. Nối các đồng hồ chỉ cùng một thời điểm: Đúng ghi đ, sai ghi s.

 • Giải bài: Bảng chia 5 VBT Toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng nhân 5, tìm kết quả bảng chia 5 (viết theo mẫu).Tính nhẩm. 15 : 5 = … 40 : 5 = … 25 : 5 = …. 35 : 5 = …. 5 : 5 = …. 10 : 5 = … 45 : 5 = …. 30 : 5 = …. 20 : 5 = … 50 : 5 = …. Viết số vào chỗ chấm. … : 5 = 5 …. : 5 = 7 …. : 5 = 2 …. : 5 = 9 … : 5 = 10 … : 5 = 3 …. : 5 = 4 …. : 5 = 6 … : 5 = 8 … : 5 = 1 Nối theo mẫu.

 • Giải bài: Bảng chia 2 VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng nhân 2, tìm kết quả ở bảng chia 2 (viết theo mẫu). Tính nhẩm. 6 : 2 = … 16 : 2 = … 10 : 2 = … 14 : 2 = …. 2 : 2 = …. 8 : 2 = … 18 : 2 = … 12 : 2 = … 4 : 2 = …. 20 : 2 = …. Viết số vào chỗ chấm. .... : 2 = 5 ... : 2 = 7 … : 2 = 2 … : 2 = 9 … : 2 = 10 … : 2 = 3 … : 2 = 4 … : 2 = 6 … : 2 = 8 … : 2 = 1 Viết (theo mẫu). a) Rót dầu từ can lớn vào các can nhỏ, mỗi can nhỏ 2 l. Hỏi rót được mấy can nhỏ?

 • Giải bài: Số bị chia - số chia - thương VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Nối (theo mẫu). Viết (theo mẫu). Mẫu: 24 : 6 = 4 21 : 3 = 7 24 là số bị chia; ……………… 6 là số chia, ……………… 4 là thương. ……………… Viết phép chia (theo mẫu).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.