Bài 75 trang 52 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 75 trang 52 VBT toán 6 tập 1. a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111...

Đề bài

a) Phân tích số \(111\) ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của \(111\).

b) Thay dấu \(*\) bởi chữ số thích hợp:

\(\overline{**} . * = 111\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích số \(111\) ra thừa số nguyên tố rồi ta tìm được ước của \(111\). 

Lời giải chi tiết

a) Phân tích số \(111\) ra thừa số nguyên tố ta được \(111=3.37\).

Do đó \(Ư(111) =\left\{1; 3; 37; 111\right\}\).

b) \(\overline{**}\) là ước của \(111\) và có hai chữ số nên \(\overline{**}=37\).

Ta điền như sau: \(37 . 3 = 111\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí