Bài 73 trang 51 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

a) Tích của hai số tự nhiên bằng \(42\). Tìm mỗi số.

b) Tích của hai số tự nhiên \(a\) và \(b\) bằng \(30\). Tìm \(a\) và \(b\), biết rằng \(a < b\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta phân tích số \(42\) và \(30\) ra thừa số nguyên tố, tìm ước của mỗi số. Từ đó ta tìm đước các cặp số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

a) Mỗi số là ước của \(42\).

Để tìm ước của \(42\), ta phân tích \(42\) ra thừa số nguyên tố được \(42=2.3.7\)

Số \(42\) có tám ước là \(1;2;3;6;7;14;21;42\)

Bốn cặp số phải tìm là: \(1\) và \(42\); \(2\) và \(21\); \(3\) và \(14\); \(6\) và \(7\).

b) \(a\) và \(b\) là ước của \(30\), trong đó \(a<b.\)

Phân tích \(30\) ra thừa số nguyên tố được \(30=2.3.5\)

Số \(30\) có tám ước là \(1;2;3;5;6;10;15;30\)

Vì \(a<b\) nên ta có kết quả ở bảng sau:

\(a\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(5\)

\(b\)

\(30\)

\(15\)

\(10\)

\(6\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.