Bài 6 trang 9 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 6 trang 9 VBT toán 6 tập 2. Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2...

Đề bài

Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức \(3 . 4 = 6 . 2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) khi và chỉ khi \(a.d=b.c\)

Nghĩa là từ \(a.d=b.c\) ta lập thành hai phân số bằng nhau thì phải đảm bảo tích chéo bằng nhau.

Cách lập: Phân số thứ nhất ta lấy \(a\) làm tử số thì mẫu số ta lấy là \(b\) hoặc \(c\), từ đó lập phân số thứ hai sau cho đảm bảo tích chéo bằng nhau \(a.d=b.c\) 

Lời giải chi tiết

Đẳng thức \(3 . 4 = 6 . 2.\) có thể viết thành \(3.4=2.6,\;4.3=6.2,\;4.3=2.6\). Ta có :

\(\begin{array}{l}3.4 = 6.2 \Rightarrow \dfrac{3}{6} = \dfrac{2}{4};\\3.4 = 2.6 \Rightarrow \dfrac{3}{2} = \dfrac{6}{4};\\4.3 = 6.2 \Rightarrow \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3};\\4.3 = 2.6 \Rightarrow \dfrac{4}{2} = \dfrac{6}{3}.\,\end{array}\)

Lưu ý

Từ đẳng thức \(a.d = b.c\) ta có thể lập được bốn cặp phân số bằng nhau :

\(\begin{array}{l}\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d};\,\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d};\,\dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a};\,\dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}.\\\left( {a,b,c,d \in Z*} \right).\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Phân số bằng nhau

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài