Giải bài 43.2 trang 125 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trái Đất không tự phát sáng mà được chiếu bởi Mặt Trời.

a) Vì sao Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất?

b) Phần nào của Trái Đất sẽ là ban ngày? Phần nào của Trái Đất sẽ là ban đêm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trái Đất tự quay quanh trục của nó từ tây sang đông.

Lời giải chi tiết

a) Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất vì Trái Đất có dạng hình cầu.

b) Phần được Mặt Trời chiếu sáng là ban ngày, phần không được chiếu sáng là ban đêm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải bài 43.3 trang 125 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

    Quan sát hình bên và trả lời các câu hỏi sau: a) Trong các vị trí M, N, P, Q thì ở những vị trí nào đang là ban ngày? Ở những vị trí nào đang là ban đêm? Vì sao? b) Người ở vị trí nào trong hai vị trí M và N sẽ thấy Mặt Trời mọc trước? Vì sao? c) Người ở vị trí nào trong hai vị trí P và Q sẽ thấy Mặt Trời lặn trước? Vì sao?

  • Giải bài 43.4 trang 125 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

    Giả sử em bị lạc trong rừng. Nếu em quan sát được Mặt Trời và có đồng hồ để xác định thời gian. Em hãy đề xuất phương án xác định phương hướng.

  • Giải bài 43.1 trang 125 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

    Trái Đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do A. Mặt Trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. B. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ tây sang đông. C. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ đông sang tây. D. Mặt Trời chuyển động từ đông sang tây.