Giải bài 42.9 trang 124 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sử dụng đồng hồ đo điện năng tiêu thụ của một bóng đèn, đồng hồ chỉ 2,5 kW.h. Tuy nhiên, theo tính toán cho thấy bóng đèn chỉ tiêu thụ năng lượng là 2,4 kW.h. Theo em, định luật bảo toàn năng lượng có còn đúng trong trường hợp này không?

Lời giải chi tiết

Trong trường hợp này vì ta chỉ tính toán năng lượng tiêu thụ trên bóng đèn, chưa tính đến năng lượng hao phí trên đường dây truyền tải. Đồng hồ đã đo cả năng lượng tiêu thụ trên bóng đèn và năng lượng hao phí trên đường dây truyền tải. Do đó, định luật bảo toàn năng lượng vẫn đúng trong trường hợp này.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu