Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9


Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9. Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 41

41. Điều kiện nào sau đây không đúng đối với sự đảm báo tỉ lệ đực : cái là 1 : 1?

A. Số lượng giao tử mang X và Y bằng nhau ở thể dị giao.

B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và cái.

C. Các hợp tử có sức sống ngang nhau.

D. Sự thụ tinh có chọn lọc.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế xác định giới tính

Lời giải chi tiết:

Sự thụ tinh có chọn lọc không đúng đối với sự đảm báo tỉ lệ đực : cái là 1 : 1

Chọn D

Quảng cáo
decumar

Câu 42

42. Giới tính của cơ thể được xác định chủ yếu do yếu tố nào sau đây?

A. Cơ chế NST giới tính.

B. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong cơ thể. .

C. Ánh hưởng của các yếu tố môi trường ngoài cơ thể.

D. Chuyển đổi giới tính trong quá trình phát sinh cá thể.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế xác định giới tính

Lời giải chi tiết:

Giới tính của cơ thể được xác định chủ yếu do yếu tố cơ chế NST giới tính.

Chọn A

Câu 43

43. Ớ ruồi giấm, thân xám trội so với thân đen, cánh dài trội so với cánh cụt. Khi lai ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con đực F1 lai với con cái thân đen, cánh cụt thu được tỉ lệ

A. 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

B. 2 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

C. 3 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

D. 4 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết di truyền liên kết 

Lời giải chi tiết:

1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

Chọn A

Câu 44

44. Khi lai ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con đực F1 lai với con cái thân đen, cánh cụt thu được tỉ lộ 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen. cánh cụt.

Để giải thích kết quả phép lai, Moocgan cho rằng:

A. các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh nằm trẽn 2 NST.

B. các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh năm trên 1 NST và liên kết hoàn toàn.

C. màu sắc thân và hình dạng cánh do 2 gen nằm ở 2 đầu mút NST quy định.

D. màu sắc thân và hình dạng cánh do 2 gen nằm xa nhau trên 1, NST quy định.   

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết di truyền liên kết 

Lời giải chi tiết:

Để giải thích kết quả phép lai, Moocgan cho rằng: các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh năm trên 1 NST và liên kết hoàn toàn.

Chọn B

   Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.