Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Điều nào không phải là chức năng của NST ?

A. Bảo đảm sự phân chia đều vật chất di truyền cho các tế bào con nhờ sự phân chia đểu của các NST trong phân bào.

B. Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

C. Tạo cho ADN tự nhân đôi.

D. Điều hoà mức độ hoạt động của gen thông qua sự cuộn xoắn của NST.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Chức năng của NST

Lời giải chi tiết:

Tạo cho ADN tự nhân đôi không phải là chức năng của NST

Chọn C

Câu 2

2. Sự đóng xoắn của các NST trong quá trình phân bào có ý nghĩa gì ?

A. Thuận lợi cho sự tự nhân đôi của NST.

B. Thuận lợi cho sự phân li của NST.

C. Thuận lợi cho sự tiếp hợp các NST.

D. Thuận lợi cho sự trao đổi chéo giữa các NST.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tính đặc trưng của bộ NST

Lời giải chi tiết:

Sự đóng xoắn của các NST trong quá trình phân bào có ý nghĩa thuận lợi cho sự phân li của NST.

Chọn B

Câu 3

3. Sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra trong kì nào của giảm phân ?

A. Kì sau của lần phân bào I

B. Kì cuối của lần phân bào I.

C. Kì cuối của lần phân bào II

D. Kì sau của lần phân bào II

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết giảm phân

Lời giải chi tiết:

Sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra trong kì Kì sau của lần phân bào I của giảm phân 

Chọn A

Câu 4

4. Bộ NST đơn bội của ruồi giấm cái có

A. 2 NST hình V, 1 NST hình hạt, 1 NST hình que.

B. 1 NST hình V, 2 NST hình hạt, 1 NST hình que.

C. 1 NST hình V, 1 NST hình hạt, 2 NST hình que.

D. 2 NST hình V, 2 NST hình hạt, 1 NST hình que.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết NST

Lời giải chi tiết:

Bộ NST đơn bội của ruồi giấm cái có 2 NST hình V, 1 NST hình hạt, 1 NST hình que.

Chọn A

Câu 5

5. Câu khẳng định nào dưới đây liên quan đến một tế bào người có 22 + X  NST?

A. Đó là tế bào vừa trải qua giảm phân.

B. Đó là tế bào vừa trải qua nguyên phân.

C. Đó là tế bào trứng đã được thụ tinh.

D. Đó là tế bào sinh dưỡng

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Một tế bào người có 22 + X  NST đó là tế bào vừa trải qua nguyên phân.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.