Giải bài 16,17,18,19,20 trang 29 SBT Sinh học 9


Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 30 SBT Sinh học 9. Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì đầu là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì đầu là

A. NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, hình thành thoi phân bào, NST đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con dần tiêu biến.

B. NST đơn bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, hình thành thoi phân bào, NST đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

C. NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, hình thành thoi phân bào, NST chưa đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

D. NST kép đóng xoắn, co ngắn cực đại, hình thành thoi phân bào, NST đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì đầu là NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, hình thành thoi phân bào, NST đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con dần tiêu biến.

Chọn A

Câu 17

17. Ở một loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào B lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Số đợt nguyên phân từ tế bào B là bao nhiêu ?

A. 2 đợt phân bào.

B. 3 đợt phân bào.

C. 4 đợt phân bào.

D. 5 đợt phân bào.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức :

Tổng NST có trong các TB con = \(2n. x. 2^k\)

Trong đó 2n là bộ NST lưỡng bội của loài 

x là số tế bào mẹ ban đầu 

k là số lần nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức ta có 192 = \(2^k.24\)

Từ đó suy ra k=3

Chọn B

Câu 18

18. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc dược diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa thì có bao nhiêu crômatit ?

A. 184 crômatit.               B. 284 crômatit.

C. 354 crômatit.               D. 384 crômatit.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức :

Tổng NST có trong các TB con = \(2n. x. 2^k\)

Trong đó 2n là bộ NST lưỡng bội của loài 

x là số tế bào mẹ ban đầu 

k là số lần nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Sau 3 lần nguyên phân liên tiếp của 1 tế bào lá lưỡng bội tạo ra số NST là 

Áp dụng công thức: \(2n. x. 2^k =24.2^3=192\) NST 

Các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa thì có 384 crômatit.

Chọn D

Câu 19

19. Ở người có bộ NST 2n = 46.Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62. Số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi là bao nhiêu ?

A. 1272 NST đơn

B. 1372 NST đơn.

C. 1472 NST đơn

D. 1572 NST đơn.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Tổng NST có trong các TB con = \(2n. x. 2^k\)

Trong đó 2n là bộ NST lưỡng bội của loài 

x là số tế bào mẹ ban đầu 

k là số lần nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Tổng số tế bào trong các đợt nguyên phân là :\(2^1 + 2^2 + ... + 2^k\) = 62

=> k = 5 

Áp dụng công thức: \(2n. x. 2^k =46.2^5=1472\) NST 

Chọn C

Câu 20

20. Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì sau là

A. mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực tế bào.

B. các NST kép phân li đồng đều về hai cực tế bào.

C. từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thàntt hai NST đơn phân li về hai cực tế bào.

D. từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn cùng phân li về một cực tế bào.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì sau là từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thàntt hai NST đơn phân li về hai cực tế bào.

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.