Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9


Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9 Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Một loài có 2n = 38. Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào của loài đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở kì nào trong số các trường hợp dưới đây

A. Kì đầu II của giảm phân.

B. Kì đầu của nguyên phân.

C. Kì cuối II của giảm phân.

D. Kì đầu I của giảm phân.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết diễn biến giảm phân

Lời giải chi tiết:

Tế bào ấy đang ở kì đầu II của giảm phân.

Chọn A

Câu 22

22. Tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm có 8 NST. Cơ chế phân li độc lập, tổ hợp tự do của các NST có thể tạo ra mấy loại giao tử ?

A. 8.                          B. 32.

C. 4.                          D. 16.

Phương pháp giải:

Xét n cặp NST gồm 2 NST có cấu trúc khác nhau cơ chế phân li độc lập, tổ hợp tự do của các NST có thể tạo ra \(2^n\) loại giao tử 

Lời giải chi tiết:

Ta thấy ruồi giấm 2n=8 vậy n=4 số loại giao tử tạo ra với cơ chế phân li độc lập, tổ hợp tự do của các NST có thể tạo ra \(2^4=16\) giao tử

Chọn D

Câu 23

23. Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38. Một tế bào sinh dục của lợn khi ở kì giữa I có bao nhiêu NST ?

A. 19 NST kép.                B. 38 NST kép

C.  38 NST đơn.              D. 76 NST kép

Phương pháp giải:

Ở kì giữa I Các cặp NST kép tương đồng sau khi bắt đôi và co xoắn cực đại di chuyển về mặt phẳng xích đạo của tế bào vầ tập trung thành 2 hàng xếp song song. Dây tơ phân bào từ mỗi cực tế bào chỉ đính vào một phía của mỗi NST kép trong cặp tương đồng

Lời giải chi tiết:

Ở lợn 2n = 38. Vậy khi ở kì giữa I có 38 NST kép 

Chọn B

Câu 24

24. Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38. Một tế bào sinh dục của lợn khi ở kì sau II có bao nhiêu NST ?

A. 19 NST kép.                B. 38 NST kép.

C.  38 NST đơn.               D. 76 NST kép.

Phương pháp giải:

Khi ở kì sau II các NST chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực tế bào.

Lời giải chi tiết:

Ở lợn 2n = 38. Vậy khi ở kì sau II có 38 NST đơn.

Chọn C

Câu 25

25. Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 400 NST kép đang tiếp cận với thoi phân bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?

A. 4 tế bào.                   B. 6 tế bào.

C. 8 tế bào.                   D. 10 tế bào.

Phương pháp giải:

Ở kì đâu I, tế bào có 2n NST kép.

Lời giải chi tiết:

Nhóm tế bào đang giảm phân có 400 NST kép đang tiếp cận với thoi phân bào đang ở kì đầu I

Vậy trong I tế bào có 50 NST kép 

Số tế bào của nhóm là 400:50=8 (Tế bào)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.