Giải bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9


Giải bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9 Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài động vật không được xác định bởi

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 36

36. Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài động vật không được xác định bởi

A. ảnh hưởng của các yếu tố môi trường ngoài.

B. ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong.

C. sự phân li của cặp NST thường.

D. sự phân li của cặp NST giới tính.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế xác định giới tính

Lời giải chi tiết:

Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài động vật không được xác định bởi sự phân li của cặp NST thường.

Chọn C

Câu 37

37. Ở những loài mà đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ?

A. Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

B. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài bằng nhau.

C.hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương

D. Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực (mang NST X và NST Y) với giao tử cái không tương đương.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế xác định giới tính

Lời giải chi tiết:

Ở những loài mà đực là giới dị giao tử hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1

Chọn C

Câu 38

38. Cặp NST giới tính quy định giới tính nào dưới đây không đúng ?

A. Ở người: XX - nữ, XY - nam.

B. Ở ruồi giấm : XX - đực, XY - cái.

C. Ở gà : XX - trống, XY - mái.

D. Ở lợn : XX - cái, XY - đực.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế xác định giới tính

Lời giải chi tiết:

Ở ruồi giấm: XX - đực, XY - cái là sai

Chọn B

Câu 39

39. Ý nghĩa thực tiễn của di truyền giới tính là gì?

A. Điều khiển giới tính của cá thể.

B. Điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong quá trình phát triển cá thể.

C. Phát hiện các yếu tố của môi trường trong cơ thể ảnh hưởng đến giới tính. 

D. Phát hiện các yếu tố của môi trường ngoài cơ thể ảnh hưởng đến giới tính.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế xác định giới tính

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa thực tiễn của di truyền giới tính là điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong quá trình phát triển cá thể.

Chọn B

Câu 40

40. Cơ chế xác định giới tính nào sau đây là đúng?

A. Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành con gái.

B. Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành con trai.

C. Tinh trùng mang Y thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành con gái.

D. Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang Y tạo hợp tử phát triển thành con trai.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế xá định giới tính

Lời giải chi tiết:

Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành con gái là đúng 

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.