Bài 3.9, 3.10 trang 10 SBT Vật Lí 12


Giải 3.9, 3.10 trang 10 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí biên có biên độ góc anpha0 . Khi con lắc đi qua vị trí có li độ góc anpha thì tốc độ của con lắc được tính bằng cồng thức nào? Bỏ qua mọi ma sát

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3.9

Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí biên có biên độ góc \({\alpha _0}\). Khi con lắc đi qua vị trí có li độ góc \(\alpha \) thì tốc độ của con lắc được tính bằng cồng thức nào? Bỏ qua mọi ma sát

A. \(v = \sqrt {2gl(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0})} \)

B.  \(v = \sqrt {gl(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0})} \)

C.  \(v = \sqrt {2gl(\cos {\alpha _0} - \cos \alpha )} \) 

D.  \(v = \sqrt {2gl(1 - \cos \alpha )} \).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính động năng \({{\rm{W}}_d} = mgl(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0})\) và \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\) rút ra công thức tính vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{{\rm{W}}_d} = mgl(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0})\\{{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\end{array} \right.\\ \Rightarrow mgl(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0}) = \dfrac{1}{2}m{v^2}\\ \Leftrightarrow v = \sqrt {2gl(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0})} \end{array}\)

Chọn A

3.10

Một con lắc gõ giây (coi như một con lắc đơn) có chu kì là \(2s\). Tại nơi có gia tốc trọng trường là \(9,8m/{s^2}\) thì chiều dài của con lắc đơn đó là bao nhiêu ?

A. \(3,12m\).                         B. \(96,6 m\).         

C. \(0,993 m\).                      D. \(0,04 m\).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

Lời giải chi tiết:

Chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}}\)

\(\Leftrightarrow 2 = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{{9,8}}}  \Leftrightarrow l = 0,993(m)\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Con lắc đơn

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài