Bài 3.1, 3.2 trang 9 SBT Vật Lí 12


Giải 3.1, 3.2 trang 9 sách bài tập vật lí 12. Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc a0 rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3.1

Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc \({\alpha _0}\) rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ?

A. Khi \({\alpha _0} = {60^0}\).                                     

B. Khi \({\alpha _0} = {45^0}\). 

C. Khi \({\alpha _0} = {30^0}\).                                     

D. Khi Khi \({\alpha _0}\) nhỏ sao cho \(\sin {\alpha _0} \approx {\alpha _0}(rad)\)

 

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa là \({\alpha _0}\) nhỏ sao cho \(\sin {\alpha _0} \approx {\alpha _0}\)

Chọn D

3.2

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ \(\sin {\alpha _0} \approx {\alpha _0}(rad)\). Chu kì dao động của nó được tính bằng công thức nào?

A. \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{g}{l}} \)           

B. \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

C. \(T =\dfrac{\pi }{2}\sqrt {\dfrac{l}{g}}\)   

D. \(T =2\pi\sqrt{\lg }\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

Lời giải chi tiết:

Chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
 • Bài 3.3, 3.4 trang 9 SBT Vật Lí 12

  Giải 3.1, 3.2 trang 9 sách bài tập vật lí 12.Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ anpha nhỏ hơn 15 độ. Câu nào sau đây là sai đối với chu kì của con lắc?

 • Bài 3.5, 3.6 trang 10 SBT Vật Lí 12

  Giải 3.5, 3.6 trang 10 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc anpha0. Tại li độ góc bằng bao nhiêu thì thế năng của con lắc bằng nửa động năng của con lắc?

 • Bài 3.7, 3.8 trang 10 SBT Vật Lí 12

  Giải 3.7, 3.8 trang 10 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc gõ giây (coi như một con lắc đơn) có chu kì là 2 s. Tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 9,8 m/s2 thì chiều dài của con lắc đơn đó là bao nhiêu ?

 • Bài 3.9, 3.10 trang 10 SBT Vật Lí 12

  Giải 3.9, 3.10 trang 10 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí biên có biên độ góc anpha0 . Khi con lắc đi qua vị trí có li độ góc anpha thì tốc độ của con lắc được tính bằng cồng thức nào? Bỏ qua mọi ma sát

 • Bài 3.11 trang 10 SBT Vật Lí 12

  Giải 3.11 trang 10 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn dài 1,2 m dao động tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD