Giải bài 34.2 trang 108 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Những dụng cụ nào sau đây không cần sử dụng khi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên?

 

A. (1), (2), (3), (4), (5). 

B.(1), (2), (3), (5),(7). 

C. (3), (4), (5), (6). 

D. (2), (3), (4), (5).

Lời giải chi tiết

 

 

Đáp án B.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài