Bài 32.4; 32.5 trang 90 SBT Vật lý 11


Giải bài 32.4; 32.5 trang 90 SBT Vật lý 11. Trong trường hợp ngắm chừng nào thì số bội giác của kính lúp tỉ lệ nghịch với tiêu cự ? A. Ở vô cực. B. Ở điểm cực viễn nói chung,

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 32.4

Trong trường hợp ngắm chừng nào thì số bội giác của kính lúp tỉ lệ nghịch với tiêu cự ?

A. Ở vô cực.  

B. Ở điểm cực viễn nói chung,

C. Ở điểm cực cận. 

D. Ở vị trí bất kì.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính số bội giác ngắm chừng ở vô cực : \( G=\dfrac{OC_c}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:\( G=\dfrac{OC_c}{f}\) 

=> Khi ngắm chừng ở vô cực thì số bội giác của kính lúp tỉ lệ nghịch với tiêu cự .

Chọn đáp án: A

Bài 32.5

Một kính lúp có ghi 5x trên vành của kính. Người quan sát có khoảng cực cận OCc = 20 cm ngắm chừng ở vô cực để quan sát một vật.

Số bội giác của kính có trị số nào ?

A. 5.                     B. 4.

C. 2.                     D. Khác A, B, C.

Phương pháp giải:

Sử dụng  biểu thức tính :Số bội giác: \( G=\dfrac{OC_c}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Tiêu cự là: \(f=\dfrac{25}{5}=5\)

Số bội giác: \( G=\dfrac{OC_c}{f}=\dfrac{20}{5}=4\)

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu
 • Bài 32.6 trang 90 SBT Vật lý 11

  Giải bài 32.6 trang 90 SBT Vật lý 11. Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính nhưng khi đeo kính có độ tụ 1 dp thì đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (mắt sát kính).

 • Bài 32.7 trang 90 SBT Vật lý 11

  Giải bài 32.7 trang 90 SBT Vật lý 11. Một người có khoảng cực cận OCc = 15 cm và khoảng nhìn rõ (khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn) là 35 cm.

 • Bài 32.8 trang 90 SBT Vật lý 11

  Giải bài 32.8 trang 90 SBT Vật lý 11. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. a) Xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ một vật ở xa vô cùng không điều tiết.

 • Bài 32.2; 32.3 trang 89 SBT Vật lý 11

  Giải bài 32.2; 32.3 trang 89 SBT Vật lý 11. Xét các yếu tố sau khi quan sát một vật qua kính lúp : (1) Tiêu cự của kính lúp. (2) Khoảng cực cận OCc của mắt.

 • Bài 32.1 trang 89 SBT Vật lý 11

  Giải bài 32.1 trang 89 SBT Vật lý 11. Công thức tính số bội giác của kính lúp G=Đ\f ( với Đ là khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận; f là tiêu cự của kính) dùng được trong trường hợp nào?

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.