Giải bài 23.1 trang 81 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát sơ đồ khoá lưỡng phân sau và hoàn thành các bài tập từ 23.1 – 23.3.

 

Hãy cho biết có mấy cặp đặc điểm được dùng để phân loại bốn loài sinh vật: cá, thằn lằn, hổ, khỉ đột.


Lời giải chi tiết

Có 3 cặp đặc điểm


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài