Giải bài 21.3 trang 75 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy nêu ba đặc điểm chung của trùng giày, trùng roi.

Lời giải chi tiết

Ba đặc điểm chung của trùng giày và trùng roi:

- Cơ thể được cấu tạo từ một tế bào;

- Tế bào cấu tạo nên cơ thể là tế bào nhân thực;

- Đều có khả năng di chuyển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài