Bài 16.7 trang 40 SBT Vật Lí 11


Giải bài 16.7 trang 40 SBT Vật Lí 11. Xác định số electron phát ra từ catôt sau mỗi giây khi dòng điện chạy qua đèn điôt

Đề bài

Xác định số electron phát ra từ catôt sau mỗi giây khi dòng điện chạy qua đèn điôt chân không đạt giá trị bão hoà Ibh = 12 mA. Cho biết điện tích của êlectron là - e = - l,6.10-19 C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính lượng điện tích: \(q=Ne\)

Lời giải chi tiết

Trong đèn điôt chân không, lượng điện tích của N electron tải từ catôt sang anôt sau mỗi giây tính bằng :

\(q = Ne\)

Khi cường độ dòng điện trong đèn điôt đạt giá trị bão hoà Ibh, thì lượng điện tích này đúng bằng cường độ dòng điện bão hoà Ibh.

\(q =I_{bh}\)

Từ đó ta suy ra  

\(N = \dfrac{I_{bh}}{e} = \dfrac{12.10^{ - 3}}{1,6.10^{ - 19}} = {7,5.10^{16}}\) electron.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí