Bài 16.10 trang 40 SBT Vật Lí 11


Giải bài 16.10 trang 40 SBT Vật Lí 11. Xác định vận tốc chuyển động nhiệt u của êlectron khi nó vừa bay ra khỏi catôt ở

Đề bài

Xác định vận tốc chuyển động nhiệt u của êlectron khi nó vừa bay ra khỏi catôt ở nhiệt độ T = 2000 K trong đèn điôt chân không. Cho biết êlectron có khối lượng m = 9,1.10-31kg và năng lượng chuyển động nhiệt ở nhiệt độ T là \(\varepsilon = {{3kT} \over 2}\), với k = 1,38.10-23 J/K

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính động năng: \(W_đ=\dfrac{mu^2}{2}\)

Lời giải chi tiết

Ở nhiệt độ T, electron có động năng \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{mu^2}{2}\) đúng bằng năng lượng chuyển động nhiệt \(\varepsilon = \dfrac{3kT}{2}\) của nó, tức là:

\(\dfrac{mu^2}{2} = \dfrac{3kT}{2}\) 

Từ đó suy ra vận tốc chuyển động nhiệt của êlectron ở nhiệt đô \(T = 2000K\):

\(u = \sqrt {\dfrac{3kT}{m}} = \sqrt {\dfrac{3.1,38.10^{ - 23}.2000}{9,1.10^{ - 31}}} \approx {3.10^5}m/s\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí