Bài 11.4 trang 29 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Một dây hợp kim có điện trở là R = 5 Ω được mắc vào hai cực của một pin điện hoá có suất điện động và điện trở trong là E = 1,5 V, r = 1 Ω. Điện trở của các dây nối là rất nhỏ.

a) Tính lượng hoá năng được chuyển hoá thành điện năng trong 5 phút.

b) Tính nhiệt lượng toả ra ở điện trở R trong khoảng thời gian đã cho trên đây.

c) Giải thích sự khác nhau giữa các kết quả tính được ở câu a và b trên đây.

Lời giải chi tiết

a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch là : 

\[I = \frac{E}{{R + r}} = \frac{{1,5}}{{5 + 1}} = 0,25(A)\]

Lượng hoá năng được chuyển hoá thành điện năng khi đó là :

\[A = E.I.t = 1,5.0,25.5.60 = 112,5(J)\]

b) Nhiệt lượng toả ra ở điện trở R khi đó là: 

\[Q = {I^2}.R.t = 0,{25^2}.5.5.60 = 93,75(J)\]

c) Lượng hoá năng Ahóa được chuyển hoá thành điện năng và bằng nhiệt lượng Q toả ra ở điện trở R và ở trong nguồn do điện trở trong r. Vì vậy Q chỉ là một phần của Ahóa.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Bài 11.5 trang 30 SBT Vật lí 11

  Giải bài 11.5 trang 30 SBT Vật lí 11. Cho một nguồn điện có suất điện động E=24V và điện trở trong r=6

 • Bài 11.6 trang 30 SBT Vật lí 11

  Giải bài 11.6 trang 30 SBT Vật lí 11. Có N_1 bóng đèn cùng loại 3V-3W và N_2 nguồn điện có cùng suất điện động E=4V và điện trở trong r_0=1 Omega

 • Bài 11.3 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.3 trang 29 SBT Vật Lí 11. Ba điện trở giống hệt nhau, mỗi điện trở 3Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong là r = 1Ω

 • Bài 11.2 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.2 trang 29 SBT Vật Lí 11. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.2. Trong đó có các điện trở R1 = 2Ω và R2 = 1Ω

 • Bài 11.1 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.1 trang 29 SBT Vật Lí 11. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.1, trong đó nguồn điện có suất điện động

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.