Bài 11.3 trang 29 SBT Vật Lí 11


Giải bài 11.3 trang 29 SBT Vật Lí 11. Ba điện trở giống hệt nhau, mỗi điện trở 3Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong là r = 1Ω

Đề bài

Ba điện trở giống hệt nhau, mỗi điện trở 3Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong là r = 1Ω sao cho cường độ dòng trong mạch lớn nhất là 1,5A. Suất điện động của nguồn điện này là 

A. 5V         B. 4,5V

C. 1,5V      D. 3V

Lời giải chi tiết

Cường độ dòng điện trong mạch là:

\(I = \frac{E}{{{R_N} + r}} = \frac{E}{{{R_N} + 1}} = 1,5\)

Để I max thì \(\left( {{R_N} + 1} \right)\) min => \(\left( {{R_N}} \right)\min \)=> ba điện trở mắc song song .

Suy ra \(\frac{1}{{{R_N}}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \Rightarrow {R_N} = 1\)

Vậy \(E = \left( {{R_N} + 1} \right).1,5 = \left( {1 + 1} \right).1,5 = 3\left( V \right)\)

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 11.4 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.4 trang 29 SBT Vật Lí 11. Một dây hợp kim có điện trở là R = 5 Ω được mắc vào hai cực của một pin điện hoá có suất điện động và điện trở trong là E = 1,5 V, r = 1 Ω.

 • Bài 11.5 trang 30 SBT Vật lí 11

  Giải bài 11.5 trang 30 SBT Vật lí 11. Cho một nguồn điện có suất điện động E=24V và điện trở trong r=6

 • Bài 11.6 trang 30 SBT Vật lí 11

  Giải bài 11.6 trang 30 SBT Vật lí 11. Có N_1 bóng đèn cùng loại 3V-3W và N_2 nguồn điện có cùng suất điện động E=4V và điện trở trong r_0=1 Omega

 • Bài 11.2 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.2 trang 29 SBT Vật Lí 11. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.2. Trong đó có các điện trở R1 = 2Ω và R2 = 1Ω

 • Bài 11.1 trang 29 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 11.1 trang 29 SBT Vật Lí 11. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.1, trong đó nguồn điện có suất điện động

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí