Bài 1,2 mục II trang 40 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 40 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

ARN là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc ……………… do nhiều đơn phân là các nuclêôtit thuộc 4 loại ………………… liên kết tạo thành một chuỗi xoắn đơn.

Lời giải chi tiết:

ARN là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do nhiều đơn phân là các nuclêôtit thuộc 4 loại A, U, G, X liên kết tạo thành một chuỗi xoắn đơn.

Bài tập 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

ARN được tổng hợp dựa theo khuôn mẫu …………………… của gen và diễn ra theo nguyên tắc ………………… Do đó, trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định …………………… các nuclêôtit trên mạch ARN.

Lời giải chi tiết:

ARN được tổng hợp dựa theo khuôn mẫu là một mạch của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. Do đó, trình tự các nucleotit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.